Bruikbaar inwendig beeld  van de uitwendige werkelijkheid.